1214 BUDAPEST, KÖLCSEY U. 39., TEL.: 06-1/425-2622 , 06-70/3889173

SZAKTERÜLETEK

Polgári jogi ügyek
 • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések és jogviták, perek
 • Különféle szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése
 • Peres és nem peres eljárásokban képviselet
 • Követelések érvényesítése
 • Kártérítési ügyek
 • Öröklési, hagyatéki ügyek, végrendelet
Családjogi ügyek
 • Válóperek közös megegyezéssel vagy tényállás tisztázással
 • Vagyonmegosztás megállapodással vagy bírósági úton
 • Gyermekelhelyezés vagy annak megváltoztatása iránti perek
 • Tartásdíj iránti, tartásdíj megváltoztatási, tartásdíj megszüntetési perek
Társasházakkal kapcsolatos ügyek
 • Társasházi okiratok elkészítése és ellenjegyzése
 • Követelések érvényesítése
 • Fizetési meghagyásos eljárások
 • Peres eljárásokban képviselet
 • Földhivatali eljárásban képviselet
Munkajogi és társadalombiztosítási ügyek
 • Munkaviszony jogellenes megszüntetése
 • Elmaradt munkabér vagy egyéb járandóság
 • Munkaviszonnyal kapcsolatos jogviták és perek
 • Nyugdíjjal, szolgálati nyugdíjjal kapcsolatos ügyek
Bevándorlási, idegenrendészeti és állampolgársági ügyek
 • Tartózkodási engedély és vízum ügyek
 • Letelepedési engedély ügyek
 • Idegenrendészeti eljárásokban képviselet
 • Állampolgársági ügyek
Közigazgatási jogi ügyek
 • Különféle közigazgatási eljárások során jogi képviselet
 • Döntések elleni fellebbezés
 • Bírósági felülvizsgálati eljárásban képviselet
Társasági jogi ügyek
 • Cégalapítás (elektronikus cégbejegyzési eljárás)
 • Cégmódosítás (változásbejegyzési eljárás)
 • Egyéb társaságokkal kapcsolatos ügyek és eljárások, beadványok készítése, képviselet
Büntetőjogi ügyek
 • Büntetőeljárás megindítása
 • Sértettek jogi képviseletének ellátása a rendőrhatóság, az ügyészség, és a bíróság előtti eljárásban